De kritische vriend

Coaching en bemiddeling

Jezelf vooraf informeren

Onderstaand vind je enkele tips hoe je jezelf al zou kunnen helpen. Ik maak in mijn manier van werken gebruik van verschillende methodieken en theorieën. Ik heb dat voor een deel beschreven in de methode van werken van de kritische vriend.

Van de methode Krachtwerk gebruik ik vooral de volgende principes:

·       Vooral de focus op wat iemand kan en niet wat iemand niet kan
·       De cliënt bepaalt zelf de regels van de begeleiding
·       Werken in een natuurlijke omgeving
·       Je bent je eigen therapeut
·       Het  herstellend vermogen van mensen zelf.

Uit de methode van het oplossingsgericht werken gebruik ik de volgende principes:

·       Context verhelderen
·       Doelen stellen
·       Toekomstgericht kijken.

Door aan jezelf de volgende vragen te stellen kom je misschien ook al dichter bij een oplossing:

·       Hoe zie ik mijn toekomst of welk doel wil ik bereiken?
·       Wat speelt er nu bij mij waardoor ik niet aan mijn doel werk?
·       Wat zou me helpen om mijn doel te bereiken?
·       En wat is reëel om te kunnen gaan doen? Denk aan tijd en middelen.

Bij bemiddelen maak ik o.a gebruik van het boek: beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator dr. Hugo Prein.

Ik heb met name inzicht gekregen in mijn eigen drukke bestaan door het boek  Nooit meer te druk van Tony Crabbe. Verder adviseer ik het boek De Keuze van Dr. Edith Eva Eger.