De kritische vriend

Coaching en bemiddeling

Over mij

Mijn naam is Els van Genugten. Vanaf 2006 tot 2018 werkte ik als directeur van een onderwijsafdeling voor welzijn op een mbo-college. Ik ben als leidinggevende van een team van 60 medewerkers dagelijks betrokken geweest bij het functioneren van de medewerkers op de afdeling. Ik vond het enorm belangrijk om respectvol met hen om te gaan en als leidinggevende faciliterend te zijn zodat zij hun belangrijke werk, onderwijs verzorgen aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar, goed konden uitvoeren.

Respectvol en ondersteunend, maar ook begripvol en kritisch zijn de elementen waarmee ik een gesprek voer. Ruimte zoekend en in een open dialoog, waarbij alles gezegd mag worden, zijn kenmerkend voor mijn manier van werken.

Tot 2006 heb ik diverse functies gehad in verschillende organisaties in de hulpverlening.  Ik heb de overtuiging dat elk mens al een idee heeft over hoe hij  of zij zijn probleem wil oplossen. Eigenlijk zit  niemand op een advies te wachten. Een advies geven is niet echt handig omdat iedereen vanuit zijn eigen referentie adviseert of oordeelt.

Tijdens en na de opleiding tot mediator in 2014 kwamen coachen en bemiddelen bij elkaar. Door het stellen van de juiste vragen lukt het om mensen te helpen inzicht te krijgen in het eigen handelen.  Je hoeft echt niet je hele geschiedenis te onderzoeken, of alles op z’n kop te zetten om een verandering = verbetering in je dagelijks leven voor elkaar te krijgen. Bij bemiddelen heb ik ontdekt dat er altijd een gemeenschappelijk belang is.

Mijn motto: Alleen vanuit inzicht ben je in staat om zelf een verandering in gang te zetten. De drieslag die je moet maken is loskomen van wat je steeds hebt gedaan of gedacht, in beweging komen en open staan voor een nieuw inzicht en tot slot oefenen in het nieuwe gedrag of de nieuwe gedachte. Ik wil je graag helpen om dat inzicht te krijgen.