De kritische vriend

Coaching en bemiddeling

De methode van werken van 'de kritische vriend'

Coaching.                                                      Tijdens de eerste kennismaking met elkaar, die ongeveer 50 minuten duurt, spreken we de verwachtingen uit. Denk aan het uitdiepen van het probleem en kunnen omgaan met confrontaties. Daarna nemen we beiden de tijd om na te denken of 'de kritische vriend' een zinvolle bijdrage kan leveren aan jou in jouw situatie. Het aantal (vervolg)gesprekken zal beperkt zijn omdat het uitgangspunt is dat inzicht verkrijgen helpend is om zelf de volgende stappen te zetten. Je kunt daarin wel gecoacht worden mocht je dat willen. Wil je zelf gebeurtenissen uit het verleden benoemen dan zal ik, samen met jou, de vertaling maken naar hoe je daar in je dagelijks leven mee omgaat. Mensen kunnen niet verantwoordelijk zijn voor wat er met hen of rondom hen is gebeurd in het verleden, maar je bent wel verantwoordelijk voor hoe je daar nu mee omgaat.

Bemiddeling.                                                                Heb je een vraag voor bemiddeling dan is de werkwijze hetzelfde als hierboven beschreven, echter zullen beide ‘partijen’ gehoord worden alvorens er een gezamenlijk gesprek wordt georganiseerd. Het is ook mogelijk om meteen gezamenlijk te starten, waardoor de informatie meteen ter plaatse gedeeld wordt. Bij bemiddeling bij een (echt)scheiding bijvoorbeeld verandert jouw rol als partner, maar jouw rol als ouder hoeft niet te veranderen wanneer je het belang van het kind voorop stelt. Mijn opvatting is dat het kind niet heeft gevraagd om deze scheiding en dat hij recht heeft op beide ouders.

Iedereen is welkom voor coaching en of bemiddeling mits men in staat en bereid is om een gesprek te voeren. Tijdens het gesprek waarin ik voornamelijk vragen zal stellen krijg je de gelegenheid om notities te maken. Die gebruik je voor jezelf om in de weken daarna nog eens terug te kunnen lezen en om ermee aan het werk te gaan.

Ik heb geen dossiers, maar ik schrijf heel kort belangrijke informatie op om een eventueel vervolggesprek goed te kunnen starten. (rekening houdend met de wet op de privacy)

Ik ben tevreden als iemand in beweging komt!

Waar vinden de gesprekken plaats? De beste gesprekken vinden plaats aan de keukentafel, tijdens het wandelen of op een andere plek waar jij je thuis voelt. Voordat we persoonlijk met elkaar kennismaken spreken we telefonisch af waar we gaan kennismaken. In ieder geval moet het een plek zijn waar we ongestoord en in alle rust met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Mochten er tijdens het gesprek zaken naar boven komen die om specifieke aandacht vragen, waarbij coachen en of bemiddelen niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan ik eventueel bemiddelen naar hulpverlening.